Zoek op de website

Zakelijk leven

De vader van Dries Hendriks

was directeur van de firma Oskar Keip N.V., in 1919 opgericht, aanvankelijk groothandel in elektrotechnische artikelen en nettenbouw, later ook in radio- en televisieapparatuur. Het bedrijf was gevestigd aanvankelijk gevestigd aan de Turftorenstraat, later aan de Lutkenieuwstraat en tenslotte aan de Rouaanstraat, waar Dries Hendriks – inmiddels al een hele tijd directeur -  in 1969 de nieuwbouwplannen voor het bedrijf kon presenteren. Deze nieuwbouw was in 1972 gereed. 
In 1961 had Hendriks een primeur met de eerste noordelijke zakenvlucht ooit. In 12 uur tijds werd er door de vijf directieleden uit Groningen heen en weer gevlogen naar Malmö en daar vergaderd, uiteraard op zijn initiatief. 
De firma KEIP stond tussen 1950 en 1983 onder zijn leiding, tot hij in dat laatste jaar het faillissement van de onderneming aanvroeg. Er volgde een beperkte doorstart in een andere rechtspersoon onder leiding van zoon Robbert Hendriks.
Dries Hendriks was 65 jaar lid van de “Vereeniging van Handelaren anno 1847”. In 1958 werd hij tweede secretaris van het bestuur van deze vereniging, later voorzitter en erelid. Lees verder