Zoek op de website

NAVA 2001-2004

Vanaf 2001 tot en met 2004 werkten de drie noordelijke audiovisuele archieven, Fries Film Archief (FFA), Drents Audio Visueel Archief (DAVA) en Gronings AudioVisueel Archief (GAVA) samen in het Noordelijk Audio Visueel Archief (NAVA).

CD-ROM en lesmateriaal - foto R. Duursma CD-ROM en lesmateriaal - foto R. Duursma

Doel van deze samenwerking was het digitaliseren van het archiefproces in ruime zin. In 2006 werd het resultaat van deze samenwerking gepresenteerd. Naast deze kerntaak zijn er diverse producten en kleinere projecten voortgekomen uit deze samenwerking.

Het beste voorbeeld is een cd-rom voor educatieve doeleinden als voorbeeld van het gebruik van historisch bronnenmateriaal voor scholen. Deze bevat een opdracht, hiermee maken de VMBO- en Havo-leerlingen kennis met het dagelijkse leven op een rubberplantage in Nederlands-Indie? in de jaren 20, gezien door de ogen van een Nederlandse plantersfamilie (niet meer verkrijgbaar).

Dit project was voor alle deelnemers een sprong voorwaarts in het toegankelijk maken van archiveringsgegevens. Er zijn databases aangelegd waarin via internet gemakkelijk te zoeken is, dit is de basis geweest voor de huidige online catalogus.